Nadchodzą wielkie zmiany w prawie spadkowym. Sprawdź jakie zmiany przygotowano w nowej ustawie

przez | 3 lutego, 2015

W bieżącym roku zmianie mają ulec przepisy dotyczące dziedziczenia. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przygotowała istną rewolucję, które nie ominie przyszłych spadkobierców.

Istotną zmianę w przepisach prawa spadkowego będzie przede wszystkim likwidacja testamentów ustnych. Zdaniem  Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego nie spełniają one swojej roli, gdyż często są fałszowane i przeinaczane. Zmianie mają ulec też przepisy dotyczące zachowku.

Do tej pory sporządzenie testamentu ustnego miało umożliwić osobom w ekstremalnej sytuacji na wyrażenie swojej ostatniej woli. Miało to pozwolić prawowitym spadkobiercom w szybki sposób uzyskać spadek po zmarłym. W praktyce wiele osób wykorzystywało taką możliwość na swoją korzyść. Zaświadczało o istnieniu testamentu ustnego, który wydziedziczał prawowitych spadkobierców.

Czy zachowek zostanie utrzymany w polskim prawie?

Ta zmiana przepisów budzi mieszane uczucia wśród prawników. Z jednej strony jest to niewątpliwie ograniczenie nadużyć wynikające ze składania fałszywych zeznań przez pseudo świadków. Z drugiej jednak strony może to zamknąć drogę osobom dla których to jedyna możliwa forma sporządzenia testamentu.

Kolejna duża zmiana dotyczy znajdujących się od lat w polskich przepisach instytucji zachowku. Na razie nie wiadomo czy zostanie to wprowadzone na zasadzie nowelizacji czy też odrębnie wprowadzonych przepisów. Wiadomo już, że ustawodawcy zamierzają zmienić przepisy dotyczące  rozporządzaniem testamentu na wypadek śmierci.

Jednym z planów jest wprowadzenie wspólnych testamentów przez małżonków. Przepisy mają bazować na tych obowiązujących obecnie w Niemczech i Austrii. Zmienić ma się również sposób dziedziczenia po bezdzietnych małżonkach. Planowane jest wprowadzenie możliwości ustanowienia spadkobiercy w jednej linii, czy rodzeństwa, któregoś  z małżonków. Natomiast Komisja sugeruje, aby taka możliwość dotyczyła tylko małżonka. W projekcie jest również wprowadzenie instytucji substytucji powierniczej na wzór niemieckich przepisów. Oznaczałoby to możliwość decydowaniu o swoim majątku na wypadek śmierci, nie tylko w przypadku spadkobierców, ale też w wypadku ich zgonu. Taki przepis oznaczał by ogromne zmiany w sytuacji osób dziedziczących oraz ich spadkobierców