Współpraca

Jeżeli Twoja Firma ma zapotrzebowanie na:

  • stworzenie lub zoptymalizowanie  procedur reklamacyjnych,
  • zorganizowanie szkoleń dla personelu działów sprzedaży, działów obsługi klienta, itp., z zakresu obsługi reklamacji z poszanowaniem wymogów prawa i z korzyścią dla wizerunku Firmy i jej bezpieczeństwa prawnego,
  • kompleksowe stworzenie ram prawnych dla działalności sklepów i portali internetowych oraz dla wykorzystywania alternatywnych kanałów sprzedaży w ogóle: e-commerce, na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa (wzory umów, regulaminy, ogólne warunki, zwroty, etc.),
  • prewencyjną kontrolę dokumentów wykorzystywanych w transakcjach z konsumentami w celu wyeliminowania klauzul niedozwolonych (abuzywnych),
  • zlecenie  profesjonalnego prowadzenia trudniejszych spraw na tle jakości produktów lub usług, w tym postępowań reklamacyjnych z udziałem klientów

Zapraszam do Kontaktu i omówienia ze mną możliwości podjęcia wspólnych działań oraz zasad i form współpracy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.