O stronie

„B2C” (Business to Consumer) oznacza sektor sprzedaży towarów i świadczenia usług w relacji profesjonalista – konsument, w odróżnieniu od sektora B2B (Business to Business) oznaczającego obustronnie profesjonalne relacje handlowe.

Wzrastające znaczenie i obserwowany rozwój sektora B2C, a zwłaszcza naturalna dysproporcja sił rynkowych (z jednej strony dużych graczy nastawionych na sprzedaż masową, z drugiej zaś pojedynczego konsumenta nastawionego zazwyczaj na jednostkową transakcję), spowodowały, że nie jest obecnie przesadą mówienie o pełnoprawnym i zyskującym coraz większe zastosowanie „dziale prawa B2C”.

Pierwszym skojarzeniem dla tej nazwy będzie stale rozbudowywany w krajowym i wspólnotowym porządku prawnym system ochrony konkurencji i konsumentów, działający na poziomie zinstytucjonalizowanym i w oparciu o przyznające konsumentowi szczególną ochronę przepisy prawa materialnego. W kontekście szerszym, sektor B2C oznacza również obszar rozwoju alternatywnych kanałów sprzedaży, w tym zwłaszcza
rozwijający się na naszych oczach w zdumiewającym tempie handel internetowy
(e-commerce).Przy budowie strony dedykowanej prawu sektora B2C i prowadzeniu w jej ramach bloga poświęconego tej tematyce przyświeca mi kilka założeń, a najważniejsze z nich to:

– ukierunkowanie mojego dalszego rozwoju w zawodzie prawnika
na ten właśnie obszar prawa, zgodnie z moimi zainteresowaniami i posiadanymi
już kompetencjami. Nie mam wątpliwości, że w dzisiejszych (i jutrzejszych)
realiach próba uprawiania indywidualnej działalności prawniczej we wszystkich
lub prawie wszystkich gałęziach i dyscyplinach prawniczych skazana jest
wcześniej czy później na zarzut amatorszczyzny, nie popartej doświadczeniem w
obranym specyficznym obszarze obrotu prawnego (osiągalnym najwyżej w kilku
takich obszarach). Tak jak w sporcie nonsensem jest jednoczesne dążenie do
mistrzostwa we wszystkich dyscyplinach, tak w sektorze usług prawnych utopią i
grą pozorów jest wszechwiedza i rzeczywiste doświadczenie w prawie od A do Z;

– stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów i spostrzeżeń na
temat rozwoju sektora B2C i jego ram prawnych; promowanie wśród przedsiębiorców
dobrych praktyk w dziedzinie obsługi konsumenta i klienta w ogóle (w tym także
wdrażania optymalnych procedur reklamacyjnych), które w ostatecznym rozrachunku
popłacają tak w odniesieniu do wyników finansowych, jak i wizerunku rynkowego;

– stworzenie sieci wartościowych kontaktów i form współpracy w obszarze prawa sektora B2C;

– zaoferowanie wsparcia prawnego dla masowo powstających sklepów i usługodawców internetowych, a także przedsiębiorców wykorzystujących pozostałe alternatywne formy sprzedaży (sprzedaż na odległość, poza lokalem, etc.), przy uwzględnieniu zaostrzonych wymogów prawnych dla tych uczestników rynku;

– podnoszenie jakości dokumentacji wykorzystywanej przez przedsiębiorców do masowego zawierania umów z konsumentami (wzory i formularze umów, regulaminy, ogólne warunki, etc.), zwłaszcza poprzez zwiększanie jej komunikatywności i eliminowanie z niej klauzul niedozwolonych (a tym samym minimalizowanie istotnego ryzyka angażowania przedsiębiorców w postępowania przed UOKiK i SOKiK);

Dziękuję za odwiedzenie tej strony i zapraszam ponownie! 🙂

Możliwość komentowania jest wyłączona.