O mnie

Nauka, Publikacje, Praca, Prywatnie

Nazywam się Przemysław Olek. Jestem radcą prawnym i doktorem nauk prawnych.

Jako że to blog o aspiracjach naukowo – profesjonalnych, wypada zacząć przedstawianie się od tej strony 🙂

Nauka:

W 2006r. ukończyłem studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Już w ich trakcie skłaniałem się przede wszystkim do tematyki związanej z prawem cywilnym i handlowym, uzupełnionej fakultatywnymi przedmiotami takimi jak prawo umów bankowych, prawo reklamy, pośrednictwo w międzynarodowym obrocie handlowym, a także włoskie prawo prywatne (to ostatnie w ramach epizodu w postaci półrocznego stypendium na Uniwersytecie w Padwie w 2005r.).

W 2008r. powróciłem na Wydział Prawa i Administracji, aby
rozpocząć studia doktoranckie w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego
Międzynarodowego. W listopadzie 2011r. otwarto mój przewód
doktorski, zatwierdzając temat rozprawy doktorskiej: „Znaczenie autonomii woli w zakresie terminów zawitych”.

W czerwcu 2016 roku, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji złożonej rozprawy doktorskiej i zdaniu egzaminów doktorskich, z pomyślnym wynikiem obroniłem pracę doktorską, po czym Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nadała mi stopień doktora nauk prawnych. (Promotor: prof. dr hab. Bernadetta Fuchs; Recenzenci: prof. dr hab. Adam Olejniczak, dr hab. prof. UŚ Leszek Ogiegło).

 

Moje dotychczasowe publikacje naukowe:

Zezwala się na dalsze nieodpłatne rozpowszechnianie fragmentów artykułów w ramach prawa cytatu, z podaniem autora i źródła. Dalsze rozpowszechnianie całych artykułów lub całych rozdziałów
dozwolone wyłącznie na podstawie umowy z autorem.

Praca:

Od 2004r. uczestniczę w obsłudze prawnej klientów biznesowych z różnych branż oraz osób fizycznych. Dotychczas podejmowałem się następujących przykładowych zadań z dziedziny, której dotyczy blog PrawoB2C.pl:

 • stworzenie broszury – podręcznika reklamacyjnego i przeprowadzenie
  szkolenia w tym zakresie dla gestorów sklepów ogólnopolskiej sieci w branży
  wystroju wnętrz,
 • tworzenie regulaminów sklepów i portali internetowych, w tym portali
  ogłoszeniowych, oraz prawny „set – up” tak specyficznych przedsięwzięć z
  dziedziny e-commerce jak internetowa galeria sztuki lub hosting serwerów do gry
  w sieci,
 • prewencyjna weryfikacja pakietu wzorców umownych stosowanych przez bank w
  obrocie z konsumentami w celu wyeliminowania ewentualnych klauzul
  niedozwolonych i dostosowania dokumentacji do wymogów ochrony konsumenta,
 • poważny udział w świadczeniu pomocy prawnej dla przedsiębiorców uwikłanych
  w postępowania przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie o uznanie postanowień wzorca za niedozwolone,
 • merytoryczny nadzór i redagowanie korespondencji w ramach postępowań
  reklamacyjnych prowadzonych przez przedsiębiorców,
 • reprezentowanie stron, w tym zastępstwo procesowe, w sporach na tle jakości
  wykonawstwa budowlanego,
 • reprezentowanie członków wspólnot mieszkaniowych, włącznie z postępowaniem
  sądowym, przy dochodzeniu roszczeń przeciwko deweloperom z tytułu rękojmi za
  wady budynków i lokali mieszkalnych.

Prywatnie:

Mam niewątpliwą przyjemność zamieszkiwania w moim
mieście rodzinnym: Bielsku-Białej.

Jestem fascynatem (ale jeszcze nie znawcą) 🙂 historii tego miasta i regionu. Zaczytuję się w źródłach wiedzy na ten temat. Poza tym – regularnym czytelnikiem prasy motoryzacyjnej. Uczę się nie przewracać na desce snowboardowej, a po upadku szybko wstawać i jechać dalej.

Ta ostatnia umiejętność przydaje się nie tylko na stoku 🙂

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.