Historia jednej polisolokaty. Część I. Masz to jak w Getin Noble Banku

Pani Joanna jest wdową po 50-tce. Prowadzi jednoosobową firmę usługową w średniej wielkości mieście. Wiele lat temu, w czasach kiedy jeszcze prowadziła działalność z pomocą świętej pamięci męża, otworzyła firmowy i osobisty rachunek bankowy w mieszczącym się po sąsiedzku lokalnym oddziale Getin Noble Bank (wtedy jeszcze nie Noble). Oszczędności prywatne inwestowała w ramach założonej i cyklicznie odnawianej lokaty bankowej. Sprawy w banku załatwiała najczęściej z tym samym doradcą – panią Elą, z którą zawsze znajdowały wspólny język i  oprócz załatwienia suchych formalności miały w zwyczaju zamienić słówko o pogodzie lub modzie i za każdym razem pożegnać się z uśmiechem.

Po śmierci męża pani Joannie stopniowo udawało się z powrotem brać życie za rogi i ogarniać codzienne sprawy. W 2011r. pojawiła się w oddziale Getin Noble Bank w celu odnowienia lokaty ze swoim „wdowim groszem”. Pani Ela z banku tym razem poprosiła o chwilę uwagi i ściszonym głosem powiedziała coś w rodzaju: Pani Joanno, dla naszych najbardziej zaufanych wieloletnich klientów mamy teraz zamiast zwykłej lokaty świetny, o wiele bardziej efektywny i równie bezpieczny produkt inwestycyjny: grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „KWARTALNE ZYSKI”. (Dziś, po wszystkich przejściach i stratach związanych z tą historią, pani Joanna już wie i obudzona w środku nocy może wyrecytować, że za namową pracownika Getin Noble Bank zawarła umowę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „KWARTALNE ZYSKI”, z alokacją środków pieniężnych na Ubezpieczeniowym Funduszu Kapitałowym „EUROPA FUND NP/2011/06”, czyli wykupiła niegroźnie jeszcze wtedy kojarzącą się jej polisolokatę.

W ruch poszedł zaczarowany ołówek, którym pani Ela z rozmachem kreśliła pnące się stromo w górę krzywe zysków możliwych do osiągnięcia. Wykonane na przykładowych kwotach symulacje wyglądały obiecująco. Pani Joanna na pamiątkę nakreślonej wizji regularnych kwartalnych zysków w całym 10-letnim okresie inwestycji do dziś zachowała te bazgroły bez pokrycia.

Czy można na tym stracić? – zapytała zainteresowana ofertą, ale przezorna klientka. To nie wchodzi w rachubę. Jedynie w kilku pierwszych miesiącach są symboliczne, pomijalne opłaty likwidacyjne. – uspokajał doradca Getin Noble Bank.

Pani Joanna poświęciła kilka minut na przebrnięcie przez ciężkostrawny i rozwlekły tekst regulaminów, najeżony wskaźnikami makroekonomicznymi, wysoce specjalistyczną terminologią i matematycznymi algorytmami na miarę profesorów matematyki i ekonomii. Przytłoczona tą treścią, postanowiła rozwiać swoje wątpliwości w bezpośredniej rozmowie z kompetentnym w jej mniemaniu doradcą, patrząc mu prosto w oczy.

A jeśli zrezygnuję wcześniej, po tych kilku miesiącach – czy na pewno odzyskam co najmniej to co wpłaciłam? – zapytała jeszcze raz pani Joanna, coraz bardziej zakłopotana, że przejawia niedowierzanie wobec znanej od lat i zaufanej osoby z personelu Getin Noble Bank. Doradca nie tylko potwierdził w rozmowie praktycznie 100 – procentową ochronę zainwestowanego kapitału, ale ostatecznie stopił lody wyznaniem, że sam ma wykupiony ten produkt, osiąga z niego profity i jest super zadowolony.

Klamka zapadła – umowa podpisana. Pani Joanna zainwestowała 18.000 zł swoich oszczędności i pozostało jej tylko wypatrywać kwartalnych zysków.

Zgodnie z Rozdziałem 13 pkt 1 Warunków Ubezpieczenia „KWARTALNE ZYSKI” ubezpieczyciel po każdym kwartale trwania okresu odpowiedzialności miał dokonywać na rzecz pani Joanny wypłaty z tytułu tak zwanego automatycznego częściowego wykupu (do tych właśnie wypłat odnosiła się chwytliwa nazwa marketingowa produktu „Kwartalne zyski”). Pierwszej takiej wypłaty pani Joanna spodziewała się – bazując na zapewnieniach pracownika Getin Banku – w drugiej połowie stycznia 2012r., to jest zgodnie z rozdz. 13 pkt 4 i 7 Warunków Ubezpieczenia „KWARTALNE ZYSKI”. Pierwsza tzw. „data obserwacji” przypadała bowiem na dzień 22.12.2011r. – zgodnie z §4 ust. 6 Regulaminu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „EUROPA FUND NP/2011/06 oraz zgodnie z treścią wystawionego Certyfikatu.

Pierwsze przypuszczenia o  wprowadzeniu jej w błąd za pomocą nieuczciwej praktyki rynkowej przez Getin Noble Bank co do charakteru produktu (gwarantowany poziom bezpieczeństwa oszczędzania i gwarancji zysków) pani Joanna powzięła z końcem stycznia 2012r., otrzymawszy za IV kwartał 2011 roku zamiast kwartalnych zysków przysłowiową figę z makiem. Na dzień 25.04.2012r. przypadał termin kolejnej wypłaty zysków za I kwartał 2012r., której również nie otrzymała. Na skutek telefonicznych i osobistych zapytań w Getin Noble Banku o tę sytuację, zbywanych za każdym razem frazesami, że taka jest charakterystyka tego produktu inwestycyjnego – szydło zaczęło wychodzić z worka, a pani Joanna miała wkrótce przejrzeć na oczy i uświadomić sobie co ją spotkało…

Po przeanalizowaniu swojego położenia i w trosce o swoje oszczędności, po kilku pierwszych miesiącach trwania umowy, złożyła w Getin Noble Banku oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia „Kwartalne Zyski”, nadal licząc na obiecaną jej przy zawieraniu umowy 100 – procentową ochronę wpłaconego kapitału. Niestety, tytułem zwrotu wpłaconego wkładu (składki) w wysokości 18.000,00 zł otrzymała z powrotem jedynie kwotę 10,721,93 zł.

Naszej bohaterce zajęło wiele miesięcy otrząśnięcie się z szoku i oburzenia wywołanego finałem jej inwestycji w Kwartalne Zyski. Kiedy już nieco ochłonęła, zaczęła przeglądać internet i odkryła, że w takiej jak ona sytuacji znalazły się setki klientów Getin Noble Banku. Natrafiła również na Decyzję Prezesa UOKiK z dn. 31.12.2013r., nr RKT-55/2013, (dostępna TUTAJ), na mocy której (w punkcie I Decyzji) Prezes UOKiK stwierdził stosowanie przez Getin Noble Bank S.A. w Warszawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, stanowiącej jednocześnie nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, polegającą na wprowadzaniu konsumentów w błąd poprzez przekazywanie w trakcie prezentowania informacji o możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym cech produktów, w placówkach tego banku i w placówkach franchisingowych, w sposób mogący wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie ryzyka związanego z inwestowaniem środków pieniężnych w ramach przedmiotowych produktów poprzez wyeksponowanie korzyści związanych z inwestycją kosztem informacji dotyczących okoliczności, w których inwestycja może nie przynieść zysku lub wygenerować straty, a także kosztów związanych z rozwiązaniem umowy w trakcie jej trwania. Uzasadnienie ww. Decyzji nie pozostawia wątpliwości, że odnosi się ona również do grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „KWARTALNE ZYSKI”, do którego pani Joanna przystąpiła 2011r., po wprowadzeniu jej w błąd w sposób prawie identyczny z opisanym w tej Decyzji Prezesa UOKiK.

Zmotywowana do działania pani Joanna przystąpiła do działającego w jej mieście stowarzyszenia konsumenckiego, gdzie uzyskała merytoryczne wsparcie oraz zachętę do obrony swoich praw i podjęcia próby odzyskania pieniędzy. Na podstawie art. 184 i następne Kodeksu postępowania cywilnego złożyła w miejscowym sądzie rejonowym wniosek o zawezwanie Getin Noble Bank S.A. w Warszawie do próby ugodowej, powołując się na roszczenia i środki prawne przysługujące na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. O przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – w szczególności poprzez unieważnienie umowy i zwrot świadczeń.

Na 13 kwietnia bieżącego roku Sąd wyznaczył posiedzenie pojednawcze. Jeśli nie przyniesie ono spodziewanego przez panią Joannę rezultatu – jest ona zdecydowana wnieść w tej sprawie pozew sądowy przeciwko Getin Noble Bank S.A.

__________

Będę na blogu relacjonował dalsze perypetie i batalie pani Joanny o stracone oszczędności i nerwy w ramach produktu Kwartalne straty … o pardon! Kwartalne zyski. Jestem bowiem święcie przekonany, że taka relacja mieści się w ramach dozwolonej krytyki konsumenckiej i w istocie ma walor sprawozdawczy i instruktażowy, na ile silnym orężem w ręku konsumentów decydujących się dochodzić swoich praw jest  przełomowa dla nich Decyzja Prezesa UOKiK z dn. 31.12.2013r., nr RKT-55/2013 – adresowana do Getin Bank S.A. Według mojej wiedzy jest ona jeszcze nieprawomocna  – przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów toczy się sprawa z odwołania Getin Noble Bank. Nie znaczy to, że będąc „umoczonym” w Kwartalne Zyski, można bezczynnie czekać na wyrok SOKiK.

Personalia głównej bohaterki zostały zmienione. W pozostałym zakresie historia nie tyle bazuje na faktach, co wiernie je odzwierciedla (włącznie z imieniem pani Eli – skompromitowanego w oczach pani Joanny doradcy bankowego, któremu ta akurat klientka już nigdy ponownie nie zawierzy, tak jak całemu Getin Noble Bank w ogóle)

PS. Produktom objętym ww. Decyzją Prezesa UOKiK w różnych okresach ofensywy rynkowej w zakresie polisolokat Getin Noble Bank nadawał rozmaite, nomen omen „lukrowane” marketingowe nazwy:

Enterprise II, Enterprise, Fundusze za pół ceny, Getin aktywna inwestycja, Harmonia bezpieczeństwa BIS, Kwartalne zyski, Leading markets, Libra III bonus, Libra III, Libra II, Libra Secure, Masters 8%, Masters, Multistrategia 7%, Multistrategia, Nature premium, Nowy kurs na zysk, Nowy szybki kurs na zysk, Plan oszczędnościowy bezpieczna przyszłość, Strategia mistrzów, Strzał w dziesiątkę, Szczęśliwa piątka, Top inwestycja II, Top inwestycja, Zyski z natury, Plan oszczędnościowy stabilne oszczędzanie, Noble Investment Plan, Światowe rynki, Plan regularnego oszczędzania zabezpiecz przyszłość, Kwartalny profit, Kwartalny profit plus, Stabilny zysk, Stabilny zysk plus, Światowe bogactwa, Bezpieczny zysk, Noble solution,  Skuteczne oszczędzanie, LUCRO, Pareto II, Wschodzące rynki, Plan inwestycyjny skuteczne oszczędzanie, Globalne rynki, LIBRA, Szczęśliwa siódemka.

 

 

 

 

Śledź odpowiedzi dzięki RSS 2.0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *