Przegląd prasy: zmiany Rejestru klauzul niedozwolonych

Dziś Gazeta Prawna donosi o pierwszych jaskółkach spodziewanych zmian w funkcjonowaniu Rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK (artykuł Małgorzaty Kryszkiewicz: „Łatwiej sprawdzimy, co jest zakazane w umowie”).

Prezes UOKiK skorzystał z przyznanych mu ustawą kompetencji do projektowania rozwiązań prawnych w dziedzinie ochrony zbiorowych interesów konsumentów i skierował do Ministerstwa Sprawiedliwości propozycje zmian nakierowanych na wyeliminowanie mankamentów Rejestru najczęściej wskazywanych przez zainteresowane środowiska. Szerzej o praktycznych trudnościach w korzystaniu z Rejestru w dotychczasowym kształcie pisałem już w zeszłym roku.

Rejestr ma zostać usprawniony między innymi dzięki zwiększeniu przejrzystości, lepszej systematyce klauzul abuzywnych opartej o kryterium branżowe oraz – co z punktu widzenia czytelników Rejestru chyba najistotniejsze – wpisy mają być syntetycznie tezowane dla łatwiejszego odtworzenia motywów, jakimi kierował się SOKiK, uznając dane postanowienie za niedozwolone i zakazując jego stosowania. Kolejnym nowym rozwiązaniem ma być wprowadzenie procedury usuwania z Rejestru przez Prezesa UOKiK wpisów, które zdezaktualizowały się na skutek zmiany stanu prawnego (przestały cechować się abuzywnością).

Niestety żadne informacje nie wskazują na to, aby pracowano nad systemowymi rozwiązaniami, mogącymi zahamować lub przynajmniej spowolnić obserwowany od dawna w przyrodzie rozrost Rejestru przez pączkowanie 🙂

 

 

Śledź odpowiedzi dzięki RSS 2.0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *