Wydano drukiem

Myślę, że to dobry moment, by na stronie udostępnić dla zainteresowanych  mój skromny jak na razie dorobek naukowy 🙂 Dobry dlatego, że blog zawiera już kilka lżejszych, humorystycznych wpisów, stanowiących chyba wystarczającą przeciwwagę dla – siłą rzeczy – cięższego gatunkowo materiału w postaci artykułów naukowych. Jest zatem szansa, że próbka naukowego piśmiennictwa nie zaszkodzi mojemu w pocie czoła kreowanemu wizerunkowi prześmiewcy i szydercy 😉 Poza tym nie mam zamiaru przytłoczyć strony głównej bloga tekstami tych artykułów, lecz są one jedynie udostępnione dla poszukujących informacji w ich specyficznej, wąskiej tematyce:

1) Przemysław Olek, Rygoryzm a formalizm w dziedzinie oświadczeń woli. Refleksja na temat projektowanej rezygnacji z formy pisemnej ad probationem w polskim prawie cywilnym oraz planów wprowadzenia formy dokumentowej.”; artykuł ukazał się nakładem czasopisma Rejent, nr 6 (230), czerwiec 2010r. i zostaje tutaj udostępniony w formie przedruku. W niektórych fragmentach analiza tematu dokonuje się z punktu widzenia szczególnej ochrony konsumenta;

2) Przemysław Olek,Ograniczenia czasowe uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową na tle rękojmi za wady i przepisów wspólnotowych – czyli o wyważaniu otwartych drzwi.”; artykuł ukazał się drukiem w czasopiśmie Prawo Europejskie w Praktyce, Nr 04 (82) Kwiecień 2011, w wersji nieznacznie zmienionej redakcyjnie i pod zmienionym tytułem: „Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi za wady”,

Drugi z wymienionych artykułów konfrontuje terminy wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi oraz niezgodności towaru z umową (sprzedaż konsumencka), poruszając także kwestię dopuszczalności modyfikowania tych terminów w drodze czynności prawnej. W  artykule pozwoliłem sobie też na utrzymaną w lekko demaskatorskiej konwencji :), ale mającą mocne podstawy, spekulację, jak mogły wyglądać od kuchni niektóre fazy procesu legislacyjnego zmierzającego do przyjęcia określonych rozwiązań w zakresie terminów realizacji uprawnień z tytułu niezgodności z umowa towaru konsumpcyjnego, przewidzianych w ustawie z 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

Dla wytrwałych i poszukujących – przyjemnej lektury! 🙂

Tak pro forma. Warunki dalszego rozpowszechniania artykułów lub ich fragmentów znajdują się w dziale „O mnie”, w zakładce „Publikacje”.

Śledź odpowiedzi dzięki RSS 2.0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *