Konferencja we Wrocławiu na temat standardów ochrony prawnej konsumenta

Bardzo ciekawie zapowiada się zaplanowana na dzień 27 maja b.r. konferencja pod tytułem „Potencjalne i rzeczywiste standardy ochrony prawnej konsumenta”. Organizatorem jest Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, zaś wydarzenie wpisuje się w szerzej zakrojony projekt „Potencjał naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta.”

Szczegóły i program Konferencji znajdują się na stronie: www.ochronakonsumenta.prawo.uni.wroc.pl Ja szczególnie cieszę się na odczyty poświęcone następującym tematom:

1) Ochrona konsumenta w sektorze technologii informacyjno – telekomunikacyjnych (prof. dr Wolfgang Kilian, Universität Hannower);

2) Publicznoprawna ochrona interesów konsumenta w Polsce – zalety i wady dotychczasowej praktyki na przykładzie decyzji Prezesa UOKiK z 2010r. (dr Dawid Miąsik, INP PAN);

3) Zasada kontradyktoryjności i równości stron a ochrona konsumenta (prof. nadzw. UWM Agnieszka Góra – Błaszczykowska);

4) Kilka uwag dotyczących przygotowywanego przewodnika dla przedsiębiorców dotyczącego nieuczciwych praktyk rynkowych (dr Igor B. Nestoruk – UAM; mgr Mateusz Pietraszewski – UWr).

Ja na pewno również tam będę. Co prawda nie jako prelegent, ale jako uważny słuchacz, a znając mnie – także jako dyskutant 🙂 Tematy poruszane na konferencji z pewnością odbiją się echem na tej stronie.

Wpadłem na odważny pomysł zastosowania podczas tego eventu nieco agresywniejszych technik promocji mojego bloga 😉 Przywdzieję T-shirt z napisem PrawoB2C.pl. A co mi tam! Po szatach mnie poznacie 😉

Zatem być może do zobaczenia (i do podyskutowania?) we Wrocławiu!

Śledź odpowiedzi dzięki RSS 2.0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *